Odito Nedir ?
Denetim ve Ziyaretleriniz
Odito İle Çok Daha Kolay ve Hızlı

Odito Platformu; mağaza, restoran, bayi, tedarikçi, fason üretici ağı gibi
dağıtık yapıları bulunan şirketlerin, bu yapılarının belli standartlara
uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla kullanılan mobil ve web
tabanlı platformdur.

HIZLI VE KOLAY
Süreç Nasıl İşliyor?

Odito platformunda; mağaza, bayi, restoran, depo, fason üretici, tedarikçi gibi dağıtık
lokasyonlarınıza denetim veya kontrol ziyaretleri yapabilmek için aşağıdaki kurulum aşamaları
sistem yöneticisi tarafından yönetilebilmektedir.

1
Kullanıcı Bilgileri Girilir
 • Organizasyon Şemanız Oluşturulur (Operasyon Müdürlüğü- Bölge Müdürlüğü- Lokasyonlarınız)
 • Kullanıcı bilgileri entegrasyon veya toplu bir şekilde sisteme girilerek ilgili rollere atamalar yapılır.
2
Soru / Kategori / Ana Kategori Havuzları Doldurulur
 • Ziyaret veya Denetimler sırasında kullanılacak olan sorular, kategoriler, başlıklar sisteme tanımlanır.
 • Soru Tipleri tanımlanır ve denetim sırasında soruların nasıl cevaplanması gerektiğinin bilgisi her soruya metin veya görsel olarak girilir.
3
Formlar Oluşturulur
 • Soru, kategori, ana kategori havuzlarına atılan verilerin form oluşturma ekranlarında bağlantıları yapılır.
4
Ziyaretler / Denetimler Gerçekleştirilir
 • Web platformunda bulunan Takvim Asistanı aracılığıyla veya mobil cihazlardan saha kullanıcılarının (denetçi, bölge müdürü, grup müdürü vs.) kendilerine denetimler / ziyaretler atanır.
 • Atanan bu denetimler saha personeli tarafından mobil platformdan yorum, fotoğraf, video vs. gibi veriler soru bazlı doldurularak merkeze gönderilir.
5
Aksiyon Süreci İşletilir
 • Denetimler sırasında ortaya çıkan bulgular aksiyon sürecine tabi tutularak düzeltilir.
 • Aksiyon raporlarına ulaşım sağlanarak termin gününden önce ve sonra tamamlanan aksiyonlar mağaza, restoran, bayi, üretici, tedarikçi bazlı ölçümlenir.
6
Raporlar İncelenir
 • Sahadan tamamlanarak iletilen her denetim veya ziyaret formu web platformunda bir sonuç raporunu otomatik olarak oluşturur.
 • o Bunun paralelinde kategori bazlı rapor, bölge bazlı rapor, soru bazlı raporlar ve personel bazlı raporlara mağaza, restoran, tedarikçi, üretici, bayi, müdürleri tarafından ve bağlı oldukları bölge müdürlükleri, operasyon müdürlükleri tarafından görüntülenir.
1
Kullanıcı Bilgileri Girilir
 • Organizasyon Şemanız Oluşturulur (Operasyon Müdürlüğü- Bölge Müdürlüğü- Lokasyonlarınız)
 • Kullanıcı bilgileri entegrasyon veya toplu bir şekilde sisteme girilerek ilgili rollere atamalar yapılır.
2
Soru / Kategori / Ana Kategori Havuzları Doldurulur
 • Ziyaret veya Denetimler sırasında kullanılacak olan sorular, kategoriler, başlıklar sisteme tanımlanır.
 • Soru Tipleri tanımlanır ve denetim sırasında soruların nasıl cevaplanması gerektiğinin bilgisi her soruya metin veya görsel olarak girilir.
3
Formlar Oluşturulur
 • Soru, kategori, ana kategori havuzlarına atılan verilerin form oluşturma ekranlarında bağlantıları yapılır.
4
Ziyaretler / Denetimler Gerçekleştirilir
 • Web platformunda bulunan Takvim Asistanı aracılığıyla veya mobil cihazlardan saha kullanıcılarının (denetçi, bölge müdürü, grup müdürü vs.) kendilerine denetimler / ziyaretler atanır.
 • Atanan bu denetimler saha personeli tarafından mobil platformdan yorum, fotoğraf, video vs. gibi veriler soru bazlı doldurularak merkeze gönderilir.
5
Aksiyon Süreci İşletilir
 • Denetimler sırasında ortaya çıkan bulgular aksiyon sürecine tabi tutularak düzeltilir.
 • Aksiyon raporlarına ulaşım sağlanarak termin gününden önce ve sonra tamamlanan aksiyonlar mağaza, restoran, bayi, üretici, tedarikçi bazlı ölçümlenir.
6
Raporlar İncelenir
 • Sahadan tamamlanarak iletilen her denetim veya ziyaret formu web platformunda bir sonuç raporunu otomatik olarak oluşturur.
 • o Bunun paralelinde kategori bazlı rapor, bölge bazlı rapor, soru bazlı raporlar ve personel bazlı raporlara mağaza, restoran, tedarikçi, üretici, bayi, müdürleri tarafından ve bağlı oldukları bölge müdürlükleri, operasyon müdürlükleri tarafından görüntülenir.